lunes, 16 de enero de 2012

BIG OLD CAR

BIG OLD CAR


Autor/a:            Knockers  (Gina López, Laura Serrà, Mercè Soler, Montserrat Soler, Toni Sánchez) - 2011
Temps:               64  counts
Parets:               4 – Line Dance
Música:             Big Old Car  (Adam Brand - CD: Good Friends)              [122 bpm]


Videos Recomenats:Video1
-vacío-

Country
Lloret
Laura S.

ea3ans
Knockers

ea3ans
Mercè O.
Wild Bunch

Nashmerville
Knockers

Country
Riders
NVC
Mercè O.
Música
lenta


Country
Riders
NVC
Mercè O.
Música
rápidaDESCRIPCIÓ DELS PASSOS


ROCK (R) FWD, TURN ¼ RIGHT & ROCK (R) FWD, COASTER STEP (R),
TRIPLE STEP TURN RIGHT, MAMBO ROCK BACK (R).
1              Rock peu dret davant                                                                     (12:00)
&             Tornar el pes darrere al peu esquerre
2             Girar ¼ de volta a la dreta i rock peu dret davant             (03:00)
&             Tornar el pes al peu esquerre
3             Pas peu dret darrere
&             Pas peu esquerre al costat del dret
4             Pas peu dret davant
5             Pas peu esquerre davant
&             girar ½ volta a la dreta i pas peu dret davant                      (09:00)
6             girar ½ volta a la dreta pas peu esquerre darrere             (03:00)
7             Rock peu dret darrere
&             Tornar el pes al peu esquerre
8             Picar amb el peu dret al costat de l’esquerre.                      (03:00)


SWIVEL (L),  ROCKING CHAIR (R),
WAVE RIGHT, ROCKING CHAIR (L).
9             Obrir punta esquerra a l’esquerra                                            (03:00)
&             Obrir taló esquerre a l’esquerra
10           Obrir punta esquerra a l’esquerra
11            Rock peu dret davant
&             Tornar el pes al peu esquerre
12           Rock peu dret darrere
&             Tornar el pes al peu esquerre
13           Pas peu dret a la dreta
&             Creuar peu esquerre per darrere del dret
14           Pas peu dret a la dreta
15           Rock peu esquerre davant
&             Tornar el pes al peu dret
16           Rock peu esquerre a davant
&             Tornar el pes al peu dret.                                                            (03:00)


STEP (L), HOOK,(R) STEP (R), HOOK (L),  TRIPLE LOCK STEP (L) FWD,
STEP (R), HOOK (L), STEP (L), HOOK (R), ½ TURN RIGHT TRIPLE STEP.
17           Pas peu esquerre davant
&             Hook peu dret per darrere la cama esquerra
18           Pas peu dret darrere
&             Hook peu esquerre per davant la cama dreta
19           Pas peu esquerre davant
&             Pas peu dret  per darrere del peu esquerre  (Lock)
20           Pas peu esquerre davant
21           Pas peu dret davant
&             Hook peu esquerre per darrere la cama dreta
22           Pas peu esquerre darrere
&             Hook peu dret per davant
23           Girant ½ volta a la dreta pas peu dret endavant               (09:00)
&             Pas peu esquerre al costat del dret
24           Pas peu dret endavant.


FULL TURN RIGHT, ROCK STEP (L) FWD,
TRIPLE STEP BACK (L), MAMBO ROCK BACK (R)
25           Girar ½ volta a la dreta i pas peu esquerre darrere         (03:00)
26           Girar ½ volta a la dreta i pas peu dret davant                    (09:00)
27           Rock peu esquerre davant
28           Tornar el pes al peu dret
29           Pas peu esquerre darrere
&             Pas peu dret al costat de l’esquerre
30           Pas peu esquerre darrere
31           Rock peu dret darrere (saltant)
&             Tornar el pes al peu esquerre
32           Stomp peu dret al costat de l’esquerre.

* Restart  aquí,  en la 4a  paret  (06:00)


HEEL SWITCHES (R,L,R,R),
HEEL SWITCHES (L,R)  TOE TOUCH (L) BACK, STEP (L) FWD.
33           Taló dret davant
&             Tornar el peu dret al lloc
34           Taló esquerre davant
&             Tornar el peu esquerre al lloc
35           Taló dret davant
36           Taló dret davant
&             Tornar el peu dret al lloc
37           Taló esquerre davant
&             Tornar el peu esquerre al lloc
38           Taló dret davant
&             Tornar el peu dret al lloc
39           Punta esquerre darrere
40           Pas peu esquerre davant.


STEP (R) FWD, ½  TURN LEFT, FULL TURN LEFT,
SPLIT FEET APART, FEET TOGETHER, STEP (R) FWD, TOE TOUCH (L) BACK.
41           Pas peu dret davant
42           Girar ½ volta a l’esquerra                                                             (03:00)
43           Girar ½ volta a l’esquerra  i pas peu dret darrere              (09:00)
44           Girar ½ volta a l’esquerra  i pas peu esquerre davant      (03:00)
&             Pas peu dret a la dreta
45           Pas peu esquerre a l’esquerra (obrint les cames)
&             Pas peu dret al lloc
46           Pas peu esquerre al costat del dret (tancant)
47           Pas peu dret per davant de l’esquerre
48           Punta esquerre creuada per darrere del peu dret.STEP (L) BACK, STEP (R) ¼  TURN RIGHT, CROSS SHUFFLE (LRL),
ROCK STEP FWD (R),  TRIPLE STEP ½ TURN RIGHT (R,L,R)
49           Baixant el peu, peu esquerre darrere
50           Girant ¼ de volta a la dreta pas peu dret a la dreta         (06:00)
51           Creuar peu esquerre per davant del dret
&             Pas peu dret a la dreta per darrere de l’esquerre
52           Creuar peu esquerre per davant del dret
53           Rock peu dret  per davant de l’esquerre
54           Tornar el pes al peu esquerre
55           Girar ½  volta a la dreta i pas peu dret davant                   (12:00)
&             Pas peu esquerre al costat del dret
56           Pas peu dret davant.


ROCK STEP (L) FWD, ¾ TURN LEFT TRIPLE STEP (LRL),
ROCK STEP (R) FWD, KICK BALL STEP (R)
57           Rock peu esquerre davant
58           Tornar el pes al peu dret
59           Girant ½ volta pas peu esquerre davant                                 (06:00)
&             Pas peu dret  al costat de l’esquerre
60           Girar ¼ de volta a l’esquerre i pas peu esquerre davant (03:00)
61           Rock peu dret davant
62           Tornar el pes al peu esquerre
63           Puntada de peu dret davant
&             Tornar el peu dret al lloc
64           Pas peu esquerre davant.Tornar a començar


RESTART:        * Hi ha un restart a la 4a paret. 
    Es fa el ball fins el temps 32  (06:00)   i es torna a començar.