domingo, 20 de febrero de 2011

URBAN COWBOY

URBAN COWBOY


Autors:              Aleix, Pere, Núria, Gina, Claudia i Jonatan
Temps:              72  counts
Parets:               4 – Line Dance
Música:             Don’t know why I do it  (Mark Chesnutt)DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


SWIVELS RIGHT FOOT (x3), STOMP (L).
1-4         Punta dreta a la dreta, taló dret a la dreta,
                punta dreta a la dreta, stomp esquerre al costat del dret.

SWIVELS LEFT FOOT (x3), STOMP (R).
5-8         Punta esquerra a l’esquerra, taló esquerre a l’esquerra,
                punta esquerra a l’esquerra, stomp dret al costat de l’esquerre.

KICK (R), STOMP, FLICK (R), STOMP.
9-12       Patada endavant peu dret , stomp, patada enrere peu dret, stomp.

SHUFFLE  ½ TURN (L), ROCK STEP ½ TURN (L).
13&14    Shuffle endavant amb la dreta girant ½ volta a l’esquerra.                                                                  (06:00)
15-16     Peu esquerre  darrere (rock), ½ volta a l’esquerra (step) tornant pes a la dreta.                      
(12:00)

SHUFFLE  ½ TURN (L),  STOMPS (R-L).
17&18    Shuffle endavant amb l’esquerre girant ½ volta més cap a l’esquerra .                                          (06:00)
19-20     Stomp peu dret, stomp peu esquerre.

HEEL-TOE SWITCHES ¼ TURN LEFT, SCUFF (R).
21-26    Taló dret davant, punta esquerra darrere,
amb ¼ volta a l’esquerra punta dreta darrere,                                                                                           (03:00)
                taló esquerre davant, deixar pes sobre peu esquerre, Scuff peu dret.

STEPS IN “V” FORWARD-BACK.
27-30   Peu dret endavant una mica en diagonal (obrint),
                peu esquerre davant una mica en diagonal (obrint),
                peu dret enrere (tancant), peu esquerre enrere (tancant).

STOMPS (R x2),  STEP ¼ TURN (R), HOLD.
31-34     2 Stomps peu dret, peu dret a la dreta amb ¼ volta, hold.                                                                   (06:00)

STEP FORW. (L), ½ TURN (R), STEP FORW. (L), HOLD.
35-38    Peu esquerre davant, ½ volta a la dreta, pas esquerre davant, hold                                                 (12:00)

STEP FORW. (R), ½ TURN (L).
39-40    Peu dret davant, ½ volta a l’esquerra.                                                                                                           (06:00)

ROCK STEP (R), SLOW COASTER STEP (R), SCUFF (L),
RONDE DE JAMBE ½  TURN (L).
41-42    Peu dret amb el pes davant, tornar pes sobre l’esquerre,
43-44    peu dret darrere, peu esquerre darrere,
45           peu dret davant,
46           scuff peu esquerre amb kick en diagonal a l’esquerra
47           ½ volta a l’esquerra dibuixant un semicercle amb el peu esquerre                                                  (12:00)
48-49    seguir girant i deixar peu esquerre al costat del dret,
50           hold.

JAZZ BOX (R) end. CROSS,  SIDE ROCK STEP (R).
51-54     Jazz Box amb peu dret creuant en el 4rt temps l’esquerre per sobre del dret,
55-56     peu dret a la dreta (rock), tornem el pes a l’esquerre (step)
                (aprofitem l’impuls de tornada, per començar a girar els ¾ de volta que vènen tot seguit)

SLOW COASTER STEP w. ¾ TURN (R), SCUFF
57-58    Amb ½ volta a la dreta peu dret darrere, amb ¼ de volta a la dreta peu esquerre darrere, (06:00)
59-60    peu dret davant, scuff peu esquerre.         (09:00)


CROSS (L), GRAPEVINE end. CROSS, SIDE ROCK STEP (R), CROSS (R).
61           Creuar peu esquerre sobre el dret
62-65   Peu dret a la dreta, peu esquerre creua pel darrere del dret,
                peu dret a la dreta, peu esquerre creua per sobre del dret,
66-68    peu dret a la dreta (rock), tornar pes a l’esquerre (step), peu dret creua sobre l’esquerre.

STEPS DIAGONAL FORWARD – BACK (OUT-OUT, IN-IN   “V”   )
69-72   Peu esquerre endavant una mica en diagonal (obrint),
                peu dret davant una mica en diagonal (obrint),
                peu esquerre endarrere (tancant), peu dret endarrere (tancant)


Tornar a començar