miércoles, 9 de febrero de 2011

EVITA

EVITA


Autor/a:            Robert Fowler & Paul McAdam  (5-2001)
Temps:              32  counts
Parets:                4 – Line Dance
Música:             Don't Cry For Me Argentina (Sally Ann Harman)
                                World                                                                (Brad Pasley)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


ROCK STEP, COASTER CROSS, ROCK STEP, CROSS SHUFFLE
1-2          Marcar rock endavant amb peu dret i retornar pes a peu esquerra
3&4        Peu dret endarrera, esquerra al costat del dret, creuar dreta per davant  de l’esquerra.
5-6         Marcar rock a l’esquerra amb peu esquerra, i retornar pes a peu dret
7&8        Creuar peu esquerra per davant del dret, peu dret al costat de l’esquerra
                i creuar peu esquerra per davant del dret


ROCK STEP, SAILOR ¼ TURN, ROCK ¼ TURN, CROSS SHUFFLE
9-10       Marcar rock a la dreta amb peu dret, retornar pes a peu esquerra.
11&12    Creuar peu dret per darrera de l’esquerra, peu esquerra a l’esquerra,
                girar ¼ a la dreta, (queda dreta endavant)                                                                                                (03:00)
13-14     Girar ¼ de volta a la dreta, marcant rock amb l’esquerra, retornar pes a peu dret.                 (06:00)
15&16    Creuar peu esquerra per davant del dret, peu dret a la dreta,
                creuar peu esquerra per davant del peu dret.


SWITCH STEPS, STEP ½ TURN,  STEP ¼ TURN
17&        Marcar punta peu dret a la dreta, retornar al costat de l’esquerra
18&        Marcar punta peu esquerra a l’esquerra, retornar al costat del dret
19&        Marcar taló dret davant, retornar al costat de l’esquerra
20&        Marcar taló esquerra davant, retornar al costat del dret
21-22     Peu dret endavant i ½ volta a l’esquerra                                                                                                     (12:00)
23-24     Peu dret endavant i ¼ de volta a l’esquerra, deixant el pes a l’esquerra.                                     (09:00)
 

ROCKING CHAIR,  STEP, ½  TURN, FULLTURN
25-26     Marcar rock endavant amb peu dret, retornar pes a peu esquerra
27-28    Marcar rock endarrera amb peu dret, retornar pes a peu esquerra
29-30    Peu dret endavant, ½ volta a l’esquerra, deixant el pes a l’esquerra                                               (03:00)
31-32     Volta sencera, a l’esquerra peu dret endavant i desprès l’esquerra.                                                (03:00)


Tornar a començar