miércoles, 9 de febrero de 2011

HALLELUJAH

HALLELUJAH


Temps:              68  counts
Parets:               2 – Line Dance
Autor/a:           Adriano & Frenesí
Música:             Joy's Gonna Come In The Moming  (The Samaritans)
Font:                   Mercè Orriols


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


CROSS ROCK x 2, STEP, CROSS ROCK, STEP
1-2          Saltant:  Rock creuat peu dret sobre l' esquerre, tomar el pes a l' esquerre
3-4         Saltant:  Rock creuat peu dret sobre l' esquerre, tomar el pes a l' esquerre
5-            Pas peu dret al costat de l' esquerre
6-7         Saltant:  Rock creuat peu esquerre per sobre del dret, Tornar el pes al dret
8             Pas peu esquerre al costat del dret


STOMP, TOE STRUT, KICK, SLOW COASTER STEP, STEP
9-            Stomp peu dret al costat de l' esquerre
10-11     Toc punta del peu dret enrere, baixar el peu dret
12           Puntada de peu esquerre endavant
13-14     Pas peu esquerre enrere,  pas peu dret al costat de l'esquerre
15-16     Pas peu esquerre endavant,  pas peu dret més endavant obrint-lo cap a la dreta


STOMP, TOE & HEEL FAN, STOMP, SWIVET,  ¼ TURN, HOLD
17-          Stomp peu esquerre al costat del dret,
18-19     Obrir punta del peu esquerre cap al' esquerra,  obrir taló esquerre cap a l'esquerra
20-         Stomp peu dret al costat de l'esquerre
21-22     Moviment deIs peus cap a la dreta sobre el taló dret i la punta esquerra,  tomar els peus al lloc
23-24     Girar ¼  de volta cap a l’esquerra sobre el taló esquerre i la punta del peu dret,  hold     (09:00)


TOE STRUT WITH  ¼ TURN x 2, ROCK STEP, STOMP x 2
25-26     Toc punta del peu dret davant, girar ¼  de volta a la dreta baixant el peu                            (12:00)
27-28    Toc punta del peu esquerre davant, girar ¼ de volta a la dreta baixant el peu                   (03:00)
29-30    Saltant:  Rock darrere sobre el peu dret, tomar el pes al peu esquerre
31-32     Stomp amb el peu dret al costat de l'esquerre, stomp amb el peu dret una mica més endavant


BUMPS, LEFT & RlGHT HEEL, FLICK ¼ TURN, STOMP
33&34   Dos cops de maluc a la dreta
35&36   Dos cops de maluc a l'esquerra
37&38   Saltant:  Toc taló esquerre davant, tomant el peu esquerre al lloc toc taló dret davant
&39-      Fent ¼  de volta a la dreta sobre el peu dret aixecar el peu esquerre amunt                        (06:00)
40           Stomp peu esquerre al costat del dret


TOES & HEELS FAN, SWIVET, RIGHT & LEFT HEEL FAN
41-42     Amb els talons dels peus junts:
                obrir les puntes dels peus enfora
                sobre les puntes obrir els talons enfora fins que quedin els peus paral.lels
43-44    Moviment dels peus cap a la dreta sobre el taló dret i la punta esquerra, i tornar els peus al lloc
45-46    Amb els peus encara separats moure (aixecar) taló dret cap a la dreta, tomar el taló al lloc
47-48    Amb els peus encara separats moure (aixecar) el taló esquerre cap a l'esquerra,
                tomar el taló al lloc


RIGHT HITCH TURN ( ½ LEFT), HITCH, SCUFF, LEFT GRAPEVINE
49-50   Aixecant el peu dret per darrere i pivotant sobre l'esquerre, girar ½ volta a l'esquerre   (12:00)
deixar el peu dret al lloc     
51-52    Aixecar el peu esquerre enrere (hitch), Scuff amb el peu esquerre al costat del dret
53-54    Pas peu esquerre a l'esquerra, creuar el peu dret per darrere de l'esquerre
55-56    Pas peu esquerre a l'esquerra, toc peu dret al costat de l'esquerre


TURNING GRAPEVINE, RONDE DE JAMBE,
57-58   Pas peu dret fent ¼  de volta a la dreta, pas peu esquerre fent ½  volta cap a la dreta
59-60   Pas peu dret fent ¼  de volta a la dreta, stomp peu esquerre al costat del dret                   (12:00)
61-64    Pivotant sobre el peu dret,  girar ½  volta a l'esquerre                                                                   (06:00)
                fent mig cercle amb la cama esquerra (de davant a darrere) al voltant del peu dret,
                i acabant amb el peu esquerre al costat del dret


RIGHT & LEFT & RIGHT HEEL,  HOP
65&66   Saltant:  Toc taló dret davant,  tornant el peu dret al lloc   toc taló esquerre davant,
&67-68 Saltant:  Tornant el peu esquerre al lloc, toc taló dret davant,
                 fer un salt endavant sobre el peu esquerre amb el dret amunt
                 (finalitza el ball amb el peu dret enlaire)


Tornar a començar