miércoles, 9 de febrero de 2011

FORGIVE ME AND FORGET

FORGIVE AND FORGET


Autor/a:            Carina Slijters
Temps:              36  counts
Parets:               4 – Line Dance
Música:             I Don't Believe That's How You Feel  (Tracy Byrd)    -              Intro: 32 counts


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


CROSS ROCK, SIDE ROCK, BEHIND-SIDE-CROSS,
SIDE ROCK CROSS,  ¼ + ¼ TURN LEFT & CROSS
1&           Rock creuant el peu dret per davant de l’esquerre, recuperem el pes al peu esquerre
2&           Rock peu dret a la dreta, recuperem el pes a l’esquerre
3&4        Creuem el peu dret darrera de l’esquerre, pas esquerre a l’esquerra,
                creuem el peu dret per davant de l’esquerre
5&6        Rock peu esquerre a l’esquerra, recuperem el pes a la dreta,
                creuem el peu esquerre per davant de la dreta
7             Girem ¼ de volta a l’esquerra i pas peu dret darrera                                                                           
(09:00h)
&             Girem ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre a l’esquerra                                                         
(06:00h)
8             Creuem el peu dret per davant de l’esquerre


RUMBA BOX,   CHASSE LEFT, SAILOR ¼ RIGHT
9&10      Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre davant
11&12    Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret darrera
13&14    Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra
15            Girem ¼ de volta a la dreta i creuem el peu dret per darrera de l’esquerre
&16        Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret davant                                                                               
(09.00h)


LEFT LOCK STEP FORWARD, ROCK STEP-BACK,
FULL TURN LEFT, COASTER STEP
17&18    Pas peu esquerre davant, pas peu dret davant deixant-lo darrera de l’esquerre,
                 pas peu esquerre davant
19&20   Rock peu dret davant, recuperem el pes a l’esquerre, pas peu dret darrera
21            Girem  ½ volta a l’esquerra i pas peu esquerre davant                                                                       
(03:00h)
22            Girem ½ volta a l’esquerra i pas peu dret darrera                                                                                 
(09:00h)
23&24   Pas peu esquerre darrera, pas peu dret darrera, pas peu esquerre davant


SCISSOR RIGHT, SCISSOR LEFT,
SIDE, BEHIND, ¼ TURN RIGHT FORWARD, PIVOT ½ RIGHT, LEFT FORWARD
25&26   Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre a la dreta al costat del dret,
                 creuem el peu dret per davant de l’esquerre
27&28   Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret a l’esquerra al costat de l’esquerre,
                 creuem el peu esquerre per davant del dret
29&30   Pas peu dret a la dreta, creuem el peu esquerre per darrera del dret,
                 girem  ¼ de volta a la dreta i pas peu dret davant                                                                                  (12:00h)
31&32    Pas peu esquerre davant, girem ½ volta a la dreta, pas peu esquerre davant                           (06.00h)


PIVOT ½ TURN LEFT, PIVOT ¼ TURN LEFT
33-34     Pas peu dret davant, girem  ½ volta a l’esquerra                                                                                   (12:00h)
35-36     Pas peu dret davant, girem  ¼ de volta a l’esquerra                                                                             (09:00h)


Tornar a començarRESTART:
A la 2ª paret del ball només fem fins el pas  32, i tornem a començar.