miércoles, 9 de febrero de 2011

FOOLISH HEART

FOOLISH  HEART


Autor/a:             David Villellas (Outofcontrol) - Grup D.Shadows - 2008
Temps:               Phrased  -     A:  32 counts  -  B:  16 counts  - C:  32counts
Parets:                 2 – Line Dance
Música:              Mary  (Zac Brown)
Seqüència:       B  ABC  ABC  A....BC  ABC(Stop)  B


DESCRIPCIÓ DELS PASSOSApartat A

Taló, taló, punta ½ volta, Shuffle ¼ volta, Rock Step
1-2          Taló dret davant, taló esquerre davant (aquests passos es fan saltant)
3-4         Punta dreta darrera, girem ½ volta cap a la dreta deixant el pes a la dreta                                  (06:00)
5&6        Shuffle endavant amb l’esquerra i girant ¼ a la dreta                                                                             (09:00)
7-8         Rock Step amb la dreta per darrera de l’esquerra

Kick ball cross, girs ¼ i  ½ volta, Shuffle, Salts & davant  & darrera
9&10      Puntada amb la dreta, i creuem l’esquerra per davant de la dreta
11-12         Pas amb la dreta cap a la dreta fent ¼ cap a l’esquerra,                                                                        (06:00)
                pas amb l’esquerra fent ½ volta cap a l’esquerra                                                                                       (12:00)
13&14    Shuffle endavant amb la dreta
&15-&16 Amb els dos peus, saltar endavant i endarrera (esquerre, dreta).         

Taló, taló, punta ½ volta, Shuffle ¼ volta, Rock Step
17-18     Taló esquerre davant, taló dret davant (aquests passos es fan saltant)
19-20     Punta esquerra darrera, girem ½ volta cap a l’esquerra deixant el pes a l’esquerra.               (06:00)
21&22    Shuffle endavant amb la dreta i girant ¼ a l’esquerra                                                                            (03:00)
23-24     Rock-step amb l’esquerra per darrera de la dreta

Kick ball cross, girs ¼ i ½ volta, Shuffle, Salts &davant & darrera
25-26     Puntada amb l’esquerra, i creuem la dreta per davant de la cama esquerra
27-28    Pas amb l’esquerra cap a l’esquerra fent ¼ cap a la dreta,
                pas amb la dreta fent ½ volta cap a la dreta                                                                                                 (12:00)
29&30   Shuffle endavant amb l’esquerra
&31-&32  Amb els dos peus, saltar endavant i endarrera (dreta, esquerre)Apartat B

Taló, taló, punta, punta, taló, taló, punta, punta
1-&2       Taló dret davant, amb un saltet cambiar de cama i marcar taló esquerre davant
3-4         Saltant enrera sobre la cama esquerra,
                marcarem dues puntes amb la dreta per darrera de l’esquerra
&5-&6   Taló esquerre davant, amb un saltet cambiar de cama i marcar taló dret davant
7-8         Saltant enrera sobre la cama dreta, marcarem dues puntes amb l’esquerra per darrera de la dreta

Taló, taló, taló canya taló, taló canya taló, scuff, stomp
9-&10      Marcarem taló dret davant, amb un saltet cambiar de cama i marcar taló esquerra davant
&11-&12 Marcarem taló dret davant,
                   el pujarem a la canya esquerra i tot seguit el tornarem a marcar a davant
&13-&14 Marcarem taló esquerre davant,
                  el pujarem a la canya dreta i tot seguit el tornarem a marcar a davant
15-16      Deixarem el pes a sobre la cama esquerrra i farem scuff i stomp amb la dretaApartat C

Taló, punta, puntada, creuem, taló, punta, puntada, creuem
1-2          Taló dret per davant de l’esquerra i punta dreta cap a la dreta
3-4         Puntada davant amb la dreta i creuem la dreta per davant de l’esquerra  
                (el cos girat 1/8 cap a l’esquerra)
5-6         Taló esquerre davant de la dreta i punta esquerra cap a l’esquerra
7-8         Puntada davant amb l’esquerra i creuem l’esquerra per davant de la dreta 
                (el cos girat 1/8 cap a la dreta)

Shuffle amb ¼, davant ½ volta, shuffle, davant i volta ¼
9&10      Shuffle amb la dreta girant ¼ cap a la dreta                                                                                                (03:00)
11-12      Pas endavant amb la cama esquerra, ½ volta cap a la dreta                                                               (09:00)
13&14    Shuffle endavant amb l’esquerra
15-16     Pas endavant amb la dreta i  1 ¼ volta  cap a l’esquerra                                                                        (06:00)

Taló, punta, puntada, creuem, taló, punta, puntada, creuem
17-18     Taló dret per davant de l’esquerra i punta dreta cap a la dreta
19-20     Puntada davant amb la dreta i creuem la dreta per davant de l’esquerra
                 (el cos girat 1/8 cap a l’esquerra)
21-22     Taló esquerra davant de la dreta i punta esquerra cap a l’esquerra
23-24.- Puntada davant amb l’esquerra i creuem l’esquerra per davant de la dreta 
                 (el cos girat 1/8 cap a la dreta)

Shuffle ¼, pas davant ½ volta, shuffle, davant i ¾ de volta
25&26   Shuffle amb la dreta girant ¼ cap a la dreta                                                                                                (09:00)
27-28.- Pas davant amb la cama esquerra, ½ volta cap a la dreta                                                                     (03:00)
29&30   Shuffle endavant amb l’esquerra
31-32     Pas endavant amb la dreta i ¾ de volta cap a l’esquerra                                                                       (12:00)Tornar a començar
Nota:   El ball té un pont de 4 temps (farem 4 stomps)

Ordre dels apartats:
B,
A, B, C,
A, B, C,
A, Pont (....), B, C,
A, B, C (Amb la C la cançó es talla, fem una pausa i el ball es torna a rependre), acabem com comencem amb el B.
(un altre versió és pararse a les 12:00 quan es talla, i esperar a que començi de nou, amb el B)