miércoles, 9 de febrero de 2011

FIVE MINUTES

FIVE  MINUTES


Autors:              David Villellas & Mercè Orriols
Temps:              32  counts
Parets:               2 – Line Dance (Ball de parella)
Música:             Five Dollar Bill   (Corb Lund Band)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS                      

Moviments del noi                                                               Moviments de la noia
                                                                                                     La noia comença a la dreta del noi.


1-8 SLOW COASTER Right, SCUFF,                    1-8 TURN RIGHT, TURN LEF
        SLOW COASTER Left, STOMP.                              (Rolling Grapevines :
                                                                                                              4 counts each Turn)

1- Pas enrera amb la cama dreta.                                  1- Cama dreta a la dreta girant ¼de volta a la dreta             
2- Cama esquerra al costat de la dreta.                      2- Esquerra pas endavant girant ¼ de volta a la dreta.
3- Cama dreta pas endavant .                                         3- Recolzant pes a l’esquerre girem ½ volta cap a la dreta
4- Scuff amb la cama esquerra                                       4- Marquem punta esquerra al cantó esquerra.
5- Pas enrera amb la cama esquerra                           5- Pas cama esquerra cap a l’esq.girant ¼ volta a l’esq.
6- Cama dreta al costat de l’esquerra                         6- Pas endavant cama dreta girant ¼ volta a l’esquerra.
7- Pas endavant amb l’esquerra.                                  7- Recolzant el pes a la cama dreta girem ½ volta a l’esq.
8- Stomp amb el peu dret al costat de l’esquerre. 8-  Stomp peu dret al costat de l’esquerre.

Posició de les mans :
Counts 1-4          Tant el noi com la noia deixen anar les mans esquerres, mantenint les dretes agafades.
                                (La noia es desplaça una mica cap a la dreta en la realització de la volta).
Counts 4-8          Es recupera la posició inicial, agafant-nos de les dues mans.


9-16  ½ MILITARY TURN, ROCK STEP,                     9-16   FULL MILITARY TURN,
             GRAPEVINE LEFT                                                                   GRAPEVINE LEFT

9- Pas endavant amb la cama esquerra.                              9- Pas endavant amb cama esquerra.
10- Girar ½ volta a la dreta, i pes a la cama dreta.         10- Girem ½ volta cap a la dreta. pes a la cama dreta
11-12 Rock Step amb l’esquerra enrera.                              11- Pas endavant cama esquerra.
13- Cama esquerra cap a l’esquerre          .                           12- Girem ½ volta cap a la dreta.
14- Creuem cama dreta per darrera cama esquerra.     13- Pas amb cama esquerra. cap a l’esquerre.
15- Cama esquerra  cap a l’esquerre.                                    14- Creuem cama dreta per darrere de cama esquerra
16- Stomp peu dret al costat de l’esquerre.                       15- Pas cama esquerra cap a l’esquerre
                                                                                                              16- Stomp peu dret al costat peu esquerre.
Posició de les mans:
Counts  9-12       Les mans esquerres es tornen a deixar anar, mantenint les dretes agafades.
Counts 13-16:    Per fer el bàsic, la noia ha de passar per darrere el noi (espatlla contra espatlla).
                                Per fer això, es deixaran anar les dues mans.
                                Just quan la noia està per darrere el noi, les mans dretes es tornen a agafar.


17-24 ROCK STEP, STEP, HOLD,                                 17-24 ½  MILITARY TURN, STEP, STOMP
              GRAPEVINE LEFT                                                               GRAPEVINE LEFT

17-18 Rock Step cama dreta cap enrera.                            17- Cama dreta pas endavant.
19- Cama dreta al cantó de l’esquerra.                                 18- Girem ½ volta cap a l’esquerre.
20- Temps mort (Hold).                                                             19- Cama dreta pas endavant.
21- Pas cama esquerra cap a l’esquerre.                             20- Stomp peu esquerre al costat de cama dreta.
22- Creuem cama dreta per darrere de l'esquerra.        21- Cama esquerra cap a l’esquerre.
23- Cama esquerra cap a l’esquerre.                                    22- Creuem cama dreta per darrera cama esquerra.
24- Stomp peu dret al costat peu esquerre.                      23- Cama esquerra cap a l’esquerre.
                                                                                                              24- Stomp peu dret al costat cama esquerra.

Posició de les mans:
Quan la noia s’ha girat del tot, les mans esquerres es tornen a agafar, mantenint ja aquesta posició per la resta del  ball.


25-32   ROCK STEP, STOMP, STOMP, STEP, HOOK, STEP, STOMP .
                 (AQUESTS 8 TEMPS SÓN IGUALS TANT PEL NOI COM PER LA NOIA)

25- Saltem enrera sobre cama dreta.                                                                                            Noia: Idem
26- Recolzem tot el pes sobre cama esquerra.                                                                          Noia: Idem
27- Stomp peu dret al costat cama esquerra.                                                                            Noia: Idem
28- Stomp endavant amb la cama dreta.                                                                                     Noia: Idem
29- Pas endavant amb la cama esquerra, girant ¼ de volta cap a la dreta.                  Noia: Idem
30- Hook cama dreta per davant cama esquerra.                                                                    Noia: Idem
31- Pas cama dreta cap a la dreta, girant ¼ de volta cap a l’esquerre.                            Noia: Idem
32- Stomp peu esquerre al costat cama dreta.                                                                           Noia: Idem


Tornar a començar