jueves, 17 de febrero de 2011

MOJO RHYTHM

MOJO RHYTHM


Autor/a:            Rob Fowler
Temps:              48 counts
Parets:                4 – Line Dance
Música:             That's How Rhythm Was Born           (Wynonna -  CD: Sing Chapter 1)
                                Don't You Throw That Mojo On Me         (Wynonna -  CD: The Other Side)
Traducció:          Mercè Orriols


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


TOE HEEL CROSS (R), BACK SIDE CROSS,
TOUCH OUT-IN-OUT, BEHIND SIDE CROSS
1             Toc punta peu dret al costat de l’esquerre (genoll endins)
&2          Toc taló peu dret en diagonal davant-dreta, creuar peu dret per davant de l’esquerre
3&4       Pas peu esquerre enrere, pas peu dret al costat dret, creuar peu esquerre per davant del dret
5&6       Toc punta dreta a la dreta, toc punta peu dret al lloc, toc punta peu dret a la dreta
7&8       Creuar peu dret per darrere de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra,
                creuar peu dret per davant de l’esquerre


TOE HEEL CROSS (L), BACK SIDE CROSS,
TOUCH OUT-IN-OUT, BEHIND SIDE FORWARD
9             Toc punta peu esquerre al costat del dret (genoll endins)
&10       Toc taló peu esquerre en diagonal davant-esquerra, creuar peu esquerre per davant del dret
11&12   Pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat esquerre, creuar peu dret per davant de l’esquerre
13&14   Toc punta esquerra a l’esquerra, toc punta esquerra al lloc, toc punta esquerra a l’esquerra
15&16   Creuar peu esquerre per darrere del dret, pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre endavant


STEP, ½ TURN (L), RIGHT LOCK STEP BACK w.1/2 TURN,
COASTER STEP (L), WALK, WALK
17-18    Pas peu dret davant, girar ½ volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)                                            (06:00)
19&20  Girar ¼ de volta a l’esquerra fent pas amb el peu dret, creuar peu esquerre per davant del dret,
                pas peu dret enrere girant ¼ de volta a l’esquerra                                                                                   (12:00)
21&22  Pas peu esquerre darrere, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre endavant
23-24   Pas peu dret endavant, pas peu esquerre endavant


TOUCH FORWARD, STEP BACK, COASTER STEP (L),
½ PIVOT TURN, SIDE ROCK CROSS ¼ TURN (L)
25-26    Toc peu dret davant, pas peu dret darrere
27&28  Pas peu esquerre darrere, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre endavant
29-30   Pas peu dret davant, girar ½ volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)                                              (06:00)
31&32  Girar ¼ de volta a l’esquerra fent pas peu dret a la dreta,
                pas peu esquerre al costat del dret,                                                                                                                 (03:00)
                creuar peu dret per davant de l’esquerre


RUMBA BOX FORWARD,
LOCK STEP BACK, COASTER STEP (R)
33&34   Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre endavant
35&36   Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al cosat del dret, pas peu dret enrere
37&38   Pas peu esquerre enrere, creuar peu dret per davant de l’esquerre, pas peu esquerre enrere
39&40   Pas peu dret darrere, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant


SHUFFLE FORWARD (LRL), ROCK RECOVER,
1 ½ TURN BACK RIGHT (RLR), STEP (L) FORWARD
41&42   Pas peu esquerre endavant, peu dret per darrere de l’esquerre (lock), pas peu esquerre endavant 
43-44    Rock peu dret davant, tornar el pes al peu esquerre
45           Girar ½ volta a la dreta i pas peu dret davant,                                                                                          (09:00)
46           Girar ½ volta a la dreta i pas peu esquerre darrere,                                                                               (03:00)
47           Girar ½ volta a la dreta i pas peu dret davant,                                                                                          (09:00)
48           Pas peu esquerre davant


Tornar a començarRESTART:        Si es balla amb la cançó  "Don't Throw Your Mojo On Me",
                                hi ha un restart a la 5a paret.
                                Després de la secció 2, count 32, Hold Durant 8 temps, i tornar a començar amb la música.