miércoles, 9 de febrero de 2011

HEY BABY

HEY BABY


Autor/a:           Isa Gibert
Temps:             32  counts
Parets:               4 – Line Dance
Música:             Hey Baby           (The Lost Trailers  -   Album: Holler Back)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


STEP FORWARD, STOMP, STEP BACK, STOMP,
RIGHT AND LEFT TOE STRUT
1              Pas endavant amb el peu dret
2             Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret
3             Pas enrere amb el peu esquerre
4             Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre
5             Marquem amb el peu dret punta en el lloc
6             Baixem el peu dret al lloc
7             Marquem amb el peu esquerre punta en el lloc
8             Baixem el peu esquerre al lloc


HEEL TOUCH, HOOK, RIGHT GRAPEVINE,
HEEL TOUCH, TOE TOUCH
9             Touch taló peu dret davant
10           Hook peu dret a la canya de la cama esquerra
11            Pas amb el peu dret cap a la dreta
12           Creuar el peu esquerre per darrera del peu dret
13           Pas amb el peu dret a la dreta
14           Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret
15           Touch taló peu esquerre davant
16           Touch punta peu esquerre darrere


HEEL TOUCH, HOOK, LEFT GRAPEVINE,
HEEL TOUCH, TOE TOUCH
17           Touch taló peu esquerre davant
18           Hook peu esquerre a la canya de la cama dreta
19           Pas amb el peu esquerre a l’esquerra
20           Creuar el peu dret per darrere del peu esquerre
21           Pas amb el peu esquerre a l’esquerra
22           Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre
23           Touch taló peu dret davant
24           Touch punta peu dret darrere


HEEL TOUCHES, TOE TOUCHES,
ROCK STEP WITH ¼ TURN RIGHT, STOMP  (x2)
25           Touch taló peu dret creuat per davant del peu esquerre
26           Touch taló peu dret davant i cap a la dreta
27           Touch punta peu dret per darrere del peu esquerre
28           Touch punta peu dret per darrere del peu esquerre
29           Rock enrere sobre el peu dret girant ¼ de volta cap a la dreta (aixecant  l’esquerre)        (03:00)
30           Tornar el pes davant al peu esquerre
31           Stomp amb el peu dret al costat de l’esquerre
32           Stomp amb el peu dret al costat de l’esquerre


Tornar a començar