miércoles, 9 de febrero de 2011

GYPSY CELTIC

GYPSY CELTIC


Autor/a:            Emili Muntaner (Juliol 2005)
Temps:               32  counts
Parets:                4 – Line Dance
Música:              Gypsy  (Lord of the Dance - modificada)                                             [114 BPM]


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


SIDE MAMBO (R), KICK BALL CHANGE (L),
FWD MAMBO (L), COASTER STEP (R).
1&2        Rock peu dret a la dreta , tornar el pes al peu esquerre, peu dret al costat de l’esquerre
3&4        Kick peu esquerre endavant, peu esquerre al costat del dret, tornar el pes al peu dret
5&6        Rock peu esquerre per davant del dret , retornar el pes al peu dret, peu esquerre al costat del dret
7&8        Pas peu dret darrere, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant.SIDE MAMBO (L), KICK BALL CHANGE (R),
FWD MAMBO (R), COASTER STEP (L).
9&10      Rock peu esquerre a l’esquerra, tornar el pes al peu dret, peu esquerre al costat del dret
11&12    Kick peu dret davant, peu dret al costat del esquerre, tornar el pes al peu esquerre
13&14    Rock peu dret per davant de l’esquerre, tornar el pes al peu esquerre,
                 peu dret al costat de l’esquerre
15&16    Pas peu esquerre darrere, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre endavant.
 

SAILOR STEP (R), SAILOR STEP (L),
SAILOR STEP (R) ¼ TURN (R), TRIPLE STEP FWD (L-R-L).
17&18    Pas peu dret darrere de l’esquerre, pas peu esquerre darrera al costat del dret,
                 pas peu dret a la dreta
19&20   Pas peu esquerre darrere del dret, pas peu dret darrere al costat de l’esquerre,
                 pas peu esquerre a l’esquerra
21&22   Pas peu dret darrere de l’esquerre, pas peu esquerre darrera al costat del dret i ¼ volta a la dreta,
                 pas peu dret a la dreta al costat de l’esquerre.                                                                                          (03:00)23&24   Pas peu esquerre endavant, pas peu dret davant per darrere de l’esquerre,
                 pas peu esquerre davant


IRISH HEEL (R), IRISH HEEL (L),
HEEL (R), COASTER STEP (R), STOMP (L).
25&26   Taló peu dret davant, peu dret al costat de l’esquerre, Touch peu esquerre al costat del dret
27&28   Taló peu esquerre davant, peu esquerre al costat del dret, Touch peu dret al costat de l’esquerre
29           Taló peu dret davant
30&31   Pas peu dret darrere, pas peu esquerre darrere al costat del dret, pas peu dret davant.
32           Stomp peu esquerre al costat del dret

 

Tornar a començar