lunes, 28 de febrero de 2011

PAGADANJO

PAGADANJO


Autor/a:          Gabi Ibáñez (2002)
Temps:            52  counts
Parets:              2 – Line Dance
Música:            Orange Blossom Special  (Mark Taynor Band)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


HEEL, TOE, HEEL, TOE
1             Taló dret davant en diagonal a la dreta
2             Punta dreta darrera en diagonal a la dreta
3             Taló dret davant en diagonal a la dreta
4             Punta dreta darrera en diagonal a la dreta


HEEL, HOOK, STEP, KICK
5             Taló dret davant en diagonal a la dreta
6             Punta dreta creua per davant del peu esquerra
7             Pas peu dret davant
8             Kick peu esquerre davant


STEP, HOOK, SHUFFLE  FORWARD
9            Pas peu esquerre darrera
10         Punta dreta creua per davant del peu esquerre
11&12  Pas peu dret davant,  pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret davant


ROCK STEP, SHUFFLE  ½ TURN LEFT
13          Rock peu esquerre davant
14          Recuperar el pes sobre el peu dret
15&16  Girant ½ volta cap a l’esquerra:                                                                                                                      (06:00)
               pas peu esquerre davant, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre davant


ROCK STEP, SHUFFLE  ½ TURN RIGHT
17          Rock peu dret davant
18          Recuperar el pes sobre el preu esquerre
19&20 Girant ½ volta cap a la dreta:                                                                                                                               (12:00)
               pas peu dret davant, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret davant


STEP, ½  TURN RIGTH, STOMPS (x3)
21          Pas peu esquerre davant
22          Girem les puntes ½ volta a la dreta                                                                                                                  (06:00)
23&24 Stomp peu esquerre, Stomp peu dret al costat del peu esquerre ,
               Stomp peu esquerre al costat del peu dret


HEEL, HOOK, STEP, SCUFF            (Variant: Hook Combination amb la cama dreta)
25          Taló peu dret davant                                                       (Taló peu dret davant)
26          Hook: punta creua per davant del peu esquerre (Taló peu dret  amunt a la canya del peu esquerre)
27          Pas peu dret davant                                                         (Taló peu dret davant)
28          Scuff peu esquerre                                                            (Peu dret a lloc)


HEEL, HOOK, STEP, SCUFF            (Variant: Hook Combination amb la cama esquerra)
29          Taló peu esquerre davant                                              (Taló peu esquerre davant)
30          Hook: punta creua per davant del peu esquerre (Taló peu esquerre amunt a la canya del peu dret)
31           Pas peu esquerre davant                                                (Taló peu esquerre davant)
32          Scuff peu dret                                                                      (Peu esquerre a lloc)


RIGHT JAZZ BOX (TRIANGLE)
33          Cross peu dret per davant de l’esquerre
34          Pas peu esquerre darrera
35          Pas peu dret a la dreta
36          Stomp peu esquerre al costat del dret


HEEL, TOE, HEEL, STOMP
37          Taló dret davant en diagonal a la dreta
&38       Amb un saltet tornar peu dret a lloc i marcar punta esquerra darrera del peu dret
&39       Amb un saltet tornar peu esquerre a lloc i marcar taló dret davant en diagonal a la dreta
40          Stomp peu dret a lloc


SWIVETS
41          Swivet: girem les puntes a l’esquerra deixant el pes a la punta dreta i al taló esquerre
42          Tornem les puntes al lloc
43          Swivet: girem les puntes a la dreta deixant el pes a la punta esquerra i al taló dret
44          Tornem les puntes al lloc


HEEL, TOE, HEEL, STOMP
45          Taló esquerre davant en diagonal a l’esquerra
&46       Amb un saltet tornar peu esquerre a lloc i marcar punta dreta darrera del peu esquerre
&47       Amb un saltet tornar peu dret a lloc i marcar taló esquerre davant en diagonal a l’esquerra
48          Stomp peu esquerre a lloc


SWIVETS
49          Swivet: girem les puntes a la dreta deixant el pes a la punta esquerra i al taló dret
50          Tornem les puntes al lloc
51          Swivet: girem les puntes a l’esquerra deixant el pes a la punta dreta i al taló esquerre
52          Tornem les puntes al lloc


Tornar a començar