jueves, 17 de febrero de 2011

MONKEY BUSSINESS

MONKEY BUSSINESS


Autor/a:            Double “A” Duet (Anna i Alfons)
Temps:              32  counts
Parets:                2 – Contra Dance
Música:             Monkey Business (The BossHoss)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


TOUCH LEFT, LEFT COASTER CROSS
1              Marquem punta esquerra a l’esquerra
&             Juntem peu  esquerre al costat del peu dret
2             Marquem punta esquerra a l’esquerra
3             Pas amb peu esquerre enrera
&             Juntem peu dret al costat del peu esquerre
4             Creuem peu esquerre per devant de peu dret


TOUCH RIGHT, RIGHT COASTER CROSS
5             Marquem punta dreta a la dreta
&             Juntem peu dret al costat del peu esquerre
6             Marquem punta dreta a la dreta
7             Pas amb peu dret darrera
&             Juntem peu esquerre al costat del peu dret
8             Creuem peu dret per devant del peu esquerre


LEFT SHUFFLE FORWARD, RIGHT SHUFFLE BACKWARD
9             Pas endevant amb peu esquerre
&             Pas endevant amb el peu dret aprop de l’esquerre
10           Pas endevant amb el peu esquerre
11            Pas enrera amb el peu dret
&             Pas enrera amb el peu esquerre a prop del dret
12           Pas enrera amb el peu dret


LEFT COASTER STEP, SHUFFLE ½ LEFT TURN
13           Pas peu esquerre darrera
&             Juntem peu dret al costat de l’esquerre
14           Pas peu esquerre devant
15           Pas peu dret devant donant ¼ de volta a l’esquerra        (amb el 15&16 intercanviem de files)
&             Pas peu esquerre a prop del dret donant ¼ volta a l’esquerra
16           Pas peu dret darrera                                                                                                                                              (06:00)


PIVOT TURN LEFT, STOMPS
17           Petit pas peu esquerre enrera fent ½  volta a l’esquerra                (pivoto en el lloc)                    (12:00)
18           Pas peu dret devant fent ½ volta a l’esquerra                                     (pivoto en el lloc)                   (06:00)
19           Piquem amb peu esquerre al costat del dret
20           Piquem amb peu dret a lloc al costat de l’esquerre


MAMBO ROCK LEFT, MAMBO ROCK RIGHT
21           Pas amb peu esquerre a l’esquerra deixant el pes sobre ell
&             Tornem el pes sobre el peu dret
22           Juntem peu esquerre al costat del dret
23           Pas amb peu dret a la dreta deixant el pes sobre ell
&             Tornem el pes sobre el peu esquerre
24           Juntem peu dret al costat de l’esquerre


TOUCH LEFT & ¼ TURN, LEFT COASTER STEP
25           Marquem punta esquerra a l’esquerra flexionant el genoll cap endins
26           Fent ¼ de volta a l’esquerra marquem taló esquerre devant
27           Pas peu esquerre darrera
&             Juntem peu dret al costat de l’esquerre
28           Pas peu esquerre devant

TOUCH RIGHT & ¼ TURN, RIGHT COASTER STEP
29           Marquem punta dreta a la dreta flexionant el genoll cap endins
30           Fent ¼ de volta a la dreta marquem taló dret devant
31           Pas peu dret darrera
&             Juntem peu esquerre al costat del dret
32           Pas peu dret devant


Tornar a començar