sábado, 5 de febrero de 2011

BABY'S ON THE WAY

BABY'S ON THE WAY


Autor/a:           Gerald Biggs
Temps:             48  counts
Parets:               4 – Line Dance
Música:            Baby’s On The Way  (Luke Bryan - Àlbum: I’ll Stay Me)
Traducció:        Mercè Orriols

Videos Recomanats:


Video1 vacío

ea3ans
Mercè Orriols
Wild Bunch

MaiteAlemany
-EMMA-vjering


Video Musical
DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


FORWARD ROCK, RECOVER, COASTER STEP,
TRIPLE STEP RIGHT TO SIDE, CROSS SHUFFLE
1-2         Rock peu esquerre davant, tornar el pes al peu dret
3&4       Pas peu esquerre enrere, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre davant
5&6       Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret a la dreta
7&8       Pas peu esquerra creuat per davant del dret, pas peu dret a la dreta acostant-lo al peu esquerre,
                pas peu esquerre creuat per davant del dret


FORWARD ROCK, RECOVER, COASTER STEP,
TRIPLE STEP LEFT TO SIDE, CROSS SHUFFLE
9-10      Rock peu dret davant, tornar el pes al peu esquerre
11&12   Pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret davant
13&14   Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra
15&16   Pas peu dret creuat per davant de l’esquerre, pas peu esquerre acostant-lo al dret,
                pas peu dret per davant de l’esquerre


LEFT TOE TOUCHES, SAILOR STEP, RIGHT TOE TOUCHES, SAILOR STEP
17-18    Toc punta esquerra davant,  toc punta esquerra al costat esquerre
19&20  Creuar peu esquerre per darrere del dret, pas peu dret a la dreta i peu esquerre al costat del dret
21-22    Toc punta dreta davant, toc punta dreta al costat dret
23&24  Creuar peu dret per darrere de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra,
                pas peu dret al costat de l’esquerre


FORWARD ROCK, RECOVER, BACK LOCK SHUFFLE,
SIDE ROCK,  RECOVER WITH TURN ¼ LEFT, TRIPLE STEP FORWARD
25-26   Rock peu esquerre davant, tornar el pes al peu dret
27&28  Pas peu esquerre enrere, pas peu dret enrere per davant de l’esquerre, pas peu esquerre enrere
29-30   Rock peu dret a la dreta, tornar el pes al peu esquerre girant ¼ de volta a l’esquerra    (03:00)
31&32  Pas peu dret endavant, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant


STEP TURN ½ RIGHT, TRIPLE STEP FORWARD,
STEP TURN ½ LEFT, ¼ TRIPLE STEP TURN LEFT
33-34   Pas peu esquerre davant, girar ½ volta a la dreta                                                                          (03:00)
35&36  Pas peu esquerre endavant, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre endavant
37-38   Pas peu dret davant, girar ½ volta a l’esquerra                                                                              (03:00)
39&40  Girant ¼ de volta a l’esquerra, triple en el lloc (dret, esquerre, dret)                                  (06:00)


STEP TURN ½ RIGHT, ¼ TRIPLE STEP TURN RIGHT,
WALK FORWARD, HEEL & TOE
41-42    Pas peu esquerre davant, girar ½ volta a la dreta                                                                         (12:00)
43&44  Girant ¼ de volta a la dreta, triple en el lloc (esquerre, dret, esquerre)                              (03:00)
45-46   Pas peu dret endavant, pas peu esquerre endavant
47&48  Toc taló dret davant, tornar peu dret al lloc i toc punta esquerra lleugerament a l’esquerra


Tornar a començar