domingo, 6 de febrero de 2011

CASANOVA COWBOY

CASANOVA COWBOY


Autor/a:            Rob Fowler
Temps:               32  counts
Parets:                4 – Line Dance
Música:             Cowboy Casanova  (Carrie Underwood)
Traducció:      Mercè Orriols


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


WALK, WALK, TRIPLE STEP,
TWO ½ TURNS, COASTER STEP
1-2          Pas peu dret endavant, pas peu esquerre endavant
3&4        Creuar peu dret per darrere de l’esquerre,  tornar el pes davant al peu esquerre,
                pas peu dret  lleugerament enrere  (són com balanceixos)
5-6         Girar ½ volta a l’esquerra i pas peu esquerre davant,                                                                    (06:00)
                girar ½ volta a l’esquerra i pas peu dret enrere                                                                                (12:00)
7&8        Pas peu esquerre enrere, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre endavant


FORWARD TRAVELING HIP BUMPS,
ROCK STEP, ¾ SHUFFLE
1&2        Pas peu dret davant en diagonal i cop de maluc dret endavant,
                cop de maluc esquerre enrrere, cop de maluc dret endavant
3&4        Pas peu esquerre davant en diagonal i cop de maluc esquerre endavant,
                cop de maluc dret enrere, cop de maluc esquerre endavant
5-6         Rock peu dret davant, tornar el pes al peu esquerre
7&8        Girar ¾ de volta a la dreta fent pas amb peu dret,
                 esquerre al costat del dret i pas peu dret                                                                                              (09:00)


SIDE ROCK STEP, CROSS & HEEL,
STEP & CROSS, SWEEP, SYNCOPATED BOX STEP
1-2          Rock peu esquerre a l’esquerra, tornar el pes al peu dret
3&4        Creuar peu esquerre per sobre del dret, pas peu dret al costat dret,
                toc taló esquerre en diagonal davant
&5-6      Pas peu esquerre al lloc, creuar peu dret per sobre de l’esquerre,
                passar el peu esquerre amb un moviment ampli (sweep) al voltant del dret
                 (de darrere cap endavant)
7&8        Creuar peu esquerre per davant del dret, pas peu dret enrere, pas peu esquerre a l’esquerra


CROSS, TOUCH, CROSS, TOUCH,
RIGHT SAILOR STEP, LEFT SAILOR ½ TURN
1-2          Creuar peu dret per davant de l’esquerre, toc punta del peu esquerre a l’esquerra
3-4         Creuar peu esquerre per davant del dret, toc punta peu dret a la dreta
5&6        Creuar peu dret per darrere de l’esquerra,
                pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret a la dreta
7&8        Creuar peu esquerre per darrere del dret,
                girar ½ volta i pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre lleugerament endavant                 (03:00)


Tornar a començar