domingo, 6 de febrero de 2011

COTTON TIME

COTTON TIME


Autor/a:            Els Quatre (2006)
Temps:             
64  counts
Parets:               2 – Line Dance
Música:             Cotton Picking Time   (Blake Shelton)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


HOOK COMBINATION, SWIVELS AMB ¼ VOLTA, SCUFF,

HOOK COMBINATION, SWIVELS, STOMP

1-4          Hook combination amb peu dret  (taló, canya, taló, al lloc)
5-8         Swivels peu dret amb ¼ volta a la dreta a l’últim pas (al 3er pas)
                (obrim punta dreta, obrim taló dret, obrim punta dreta amb ¼ volta a la dreta),
                scuff amb peu esquerra
9-12       Hook combination amb peu esquerra (taló, canya, taló, al lloc)
13-16     Swivels peu esquerra
                (obrim punta esquerra, obrim taló esquerra, obrim punta esquerra),
                stomp amb peu dret


SHUFFLE, CROSS, TOE STRUT

17-20    Shuffle de costat (chassé) a la dreta amb peu dret,
                creuem punta peu esquerra per darrera del dret,  baixem el peu


MONTERREY  AMB ½  VOLTA  A  LA  DRETA

21-24    Fem punta peu dret a la dreta,
                i al tornar al lloc fem ½ volta a la dreta (pivotant sobre el peu esquerra).
                Fem punta peu esquerra a l’esquerre , i la posem a lloc


CROSS, STEP AMB ¼ VOLTA, ROCK STEP AMB ½ VOLTA,

STEP, HOLD, STOMPS (2)

25-32    Creuem peu dret per davant l’esquerra,
                amb ¼ volta a la dreta obrim peu esquerra a l’esquerra,
                rock davant amb peu dret, tornem el pes i fem ½ volta a la dreta,
                pas davant peu dret, hold,
                stomp peu esquerra, stomp peu dret.


GRAPEVINE, SCUFF, CROSS ROCK STEP

33-36    Grapevine cap a l’esquerra començant amb el peu esquerra i acabat amb scuff
37-38    Rock step creuat cap a l’esquerra amb el peu dret


TOE STRUT AMB ¼ VOLTA  -  TOE STRUT AMB ¼ VOLTA

39-42    Fem punta peu dret a la dreta,  baixem el peu donant ¼ volta a la dreta,
                punta peu esquerra endavant, i baixem el peu donant ¼ volta a la dreta


TOE STRUTS (2) AMB UNA VOLTA SENCERA ENDAVANT, STOMPS (2)

43-46    Fem punta peu dret davant, baixant el peu donem      ½ volta a l’esquerra,
                punta peu esquerra al darrera, i baixant el peu fem      ½ volta a l’esquerra.
47-48   Stomp peu dret,  stomp peu esquerra.


TALONS, PUNTES, JAZZ BOX

49-52     Taló dret davant, punta dreta darrera, taló dret davant, punta dreta darrera
53-56     Jazz box començant amb peu dret


KICKS (2), STOMPS (2), SHUFFLE AMB ½ VOLTA, STOMPS (2)

57-60   Puntada peu dret davant, stomp,
                puntada peu dret a la dreta, stomp
61-64    Amb un shuffle començant amb la dreta fem ½ volta a la dreta,
                stomp peu esquerra,  stomp peu dret


Tornar a començar
PONTS:          Amb la cançó Cotton Picking Time haurem de fer 2 ponts.
                                Al final de la   i    parets, anirem cap endavant i farem una volta sencera.

                               Per això farem:
                                1-            punta peu dret,
                                2-            baixem el peu,
                                3-            punta peu esquerra,
                                4-            baixem peu esquerra,
                                5-6-        punta peu dret i  al baixar el peu fem ½ volta a la esquerra,
                                7-8-        punta peu esquerra al darrera i al baixar el peu fem ½ volta a l’esquerra.

                               (Un total de 8 moviments fent una volta sencera en els 4 últims)