lunes, 7 de febrero de 2011

CRAZY POSTMAN

CRAZY POSTMAN


Autor/a:            Glynn Holt
Temps:               32  counts
Parets:                4 – Line Dance
Música:              Please Mr. Postman   (The Carpenters)

Videos recomanats:


Video1
-vacío-ECMA
Balls
Country

R.CorbíMikes
Line
DancingUKAtme
8186Rafel
CorbíRafel
CorbíVideo
-Musical
DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


WALK FORWARD (RIGHT, LEFT, RIGHT), KICK LEFT,
WALK BACK  (LEFT, RIGHT, LEFT), TOUCH RIGHT.
1-2          Pas endavant peu dret, pas endavant peu esquerre
3-4         Pas endavant peu dret, puntada de peu (kick) peu esquerre endavant
5-6         Pas enrere peu esquerre, pas enrere peu dret
7-8         Pas enrere peu esquerre, toc peu dret al costat de l'esquerre (pes sobre el peu esquerre)


GRAPEVINE RIGHT,
GRAPEVINE LEFT.
1-2          Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre per darrera del peu dret
3-4         Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret (pes sobre el peu dret)
5-6         Pas peu esquerre a l'esquerra, pas peu dret per darrera del peu esquerre
7-8         Pas peu esquerre a l'esquerra, pas peu dret al costat de l'esquerre (pes sobre el peu esquerre)


STEP (R) FORWARD & TOUCH (L),  STEP BACK (L)  & TOUCH (R),
STEP SIDE  (R) & TOUCH (L), STEP SIDE (L) & TOUCH (R).
1-2          Pas diagonalment endavant i a la dreta amb el peu dret, toc peu esquerre al costat del dret
3-4         Pas diagonalment endarrera amb el peu esquerre, toc peu dret al costat de l'esquerre
5-6         Pas diagonalment endarrera i a la dreta amb el peu dret, toc peu esquerre al costat del dret
7-8         Pas diagonalment endavant amb el peu esquerre, toc peu dret al costat de l'esquerre


GRAPEVINE RIGHT w. ¼ TURN RIGHT, HEEL SPLITS TWICE
1-2          Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre per darrera del dret
3-4         Pas peu dret a la dreta fent ¼ de volta a la dreta,                                                                                      (03:00)
pas peu esquerre al costat del dret (pes sobre ambdós peus)
5-6         Amb el pes sobre les puntes, obrim els talons enfora, juntem els talons
7-8         Amb el pes sobre les puntes, obrim els talons enfora, juntem els talons


Tornar a començar