lunes, 7 de febrero de 2011

DANBIEL

DANBIEL

Autor/a:           Gabi Ibáñez (2006)
Temps:              32  counts
Parets:               1
Música:             Rough & Ready  (Trace Adkins)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


JUMPING CROSS ROCKS (R-L),
CROSS (R), JUMP BACK, KICK (R), SHUFFLE (R-L-R) FWD.
1              Creuem peu dret per davant de l’esquerre i alcem el peu esquerre enrera
&             Deixem el peu esquerre al lloc i alcem el peu dret davant
2             Pas peu dreta a la dreta

3             Creuem peu esquerre per davant del peu dret alçant el peu dret enrera
&             Deixem el peu dret al lloc i alcem el peu esquerre davant
4             Pas peu esquerre a l’esquerra

5             Creuem peu dret per davant de l’esquerre i alcem el peu esquerre enrera
&             En la mateixa posició saltem sobre el peu dret enrera
6             Deixem el peu esquerre al lloc al mateix temps que fem un kick davant amb la dreta

7             Baixem el peu dret fent una pas davant
&             Pas peu esquerre davant al costat del dret
8             Pas peu dret davant


HEEL SWITCHES (L-R), TOE (L) BACK, HITCH (L) ½ TURN LEFT, STEP (L),
SCUFF &HITCH (R), STOMP (R)  FWD,    SCUFF & HIGHT (L), STOMP (L) FWD.
9             Taló esquerre davant
&             Tornem el peu esquerre al lloc

10           Taló dret davant
&             Tornem el peu dret al lloc

11            Punta esquerra darrera
12           Pivotant sobre el peu dret girem ½ volta cap a l’esquerra, alçant el genoll esquerre i
                baixar-lo picant al terra

13           Scuff peu dret alçant el genoll dret
14           Piquem amb el peu dret davant

15           Scuff peu esquerre alçant el genoll esquerre
16           Piquem amb el peu esquerra davant


SHUFFLE FORWARD (R-L-R), PIVOTS  ½ TURN RIGHT (L-R) [X2]
SHUFFLE (L-R-L) ½ TURN RIGHT, COASTER STEP (R).
17           Pas peu dret davant
&             Pas peu esquerre al costat del dret
18           Pas peu dret davant

19           Pas peu esquerre davant i girem ½ volta cap a la dreta alçant el genoll dret
20           Pas peu dret darrera i girem ½ volta cap a la dreta alçant el genoll esquerra

21           Baixem el peu esquerre al terra fent ¼ de volta a la dreta
&             Pas peu dret al costat de l’esquerre
22           Pas peu esquerre a l’esquerra fent ¼ de volta a la dreta

23           Pas peu dret darrera
&             Pas peu esquerra darrera, al costat del peu dret
24           Pas peu dret davant


SHUFFLE FORWARD (L-R-L), PIVOTS ½ TURN LEFT (R-L) [X2]
SHUFFLE (R-L-R) ½ TURN LEFT, COASTER STEP (L).
25           Pas peu esquerra davant
&             Pas peu dret al costat del esquerra
26           Pas peu esquerra davant

27           Pas peu dret davant i girem ½ volta cap a l’esquerra alçant el genoll esquerra
28           Pas peu esquerra darrera i girem ½ volta cap a l’esquerra alçant el genoll dret

29           Baixem el peu dret al terra fent ¼ de volta a l’esquerra
&             Pas peu esquerra al costat del dret
30           Pas peu dret a fent ¼ de volta a l’esquerra

31           Pas peu esquerra darrera
&             Pas peu dret darrera, al costat del peu esquerra
32           Pas peu esquerra davant



                TAG -    Després dels 32 counts, es fa el seguent:

                               CROSS (R), STEP (L), HEEL (R), STEP (R), TOE (L) ½ TURN, STOMP (L)
                               1  Creuem el peu dret per davant de l’esquerra
                               &  Pas esquerra a l’esquerra
                               2  Taló dret davant en diagonal a la dreta
 
                               3  Tornem el peu dret al lloc
                               &  Punta peu esquerra darrera
                                    i sobre el peu dret girem ½ volta cap a l’esquerra alçant el genoll esquerra
                               4  Baixem el peu esquerra al lloc picant al terra


Tornar a començar





A mida que anem ballant anirem sumant els: CROSS, STEP, HEEL, STEP, dues vegades
més a cada paret, seguit del pas 3 & 4 del tag, un cop amb cada peu.
I tot seguit tornarem a començar el ball sempre a la mateixa paret.



O sigui que queda de la següent manera:

* Al final dels 32 counts de la 1a paret farem       UN CROSS, STEP, HEEL, STEP,                  1
                                                                                              seguit del pas 3 & 4 del tag

* Al final dels 32 counts de la 2a. paret farem     TRES CROSS, STEP, HEEL, STEP,             3
                                                                                              seguit del pas 3 & 4 del tag

* Al final dels 32 counts de la 3a. paret farem     CINC CROSS, STEP, HEEL, STEP,              5
                                                                                              seguit del pas 3 & 4 del tag

* Al final dels 32 counts de la 4a. Paret farem     SET CROSS, STEP, HEEL, STEP,                7
                                                                                              seguit del pas 3 & 4 del tag

* I després sempre seran                                             SET fins que acaba la música…                         7


    - Nota: desprès del segón "7" dels Vaudevilles finals, a la propera pared
                  (la 6ª seqüència) afegirem Claps en els counts 14 i 16.