sábado, 5 de febrero de 2011

BASS BOAT GIRL

BASS BOAT GIRL


Temps:              64  counts
Parets:                2 – Line Dance
Autor/a:            John “Grrowler” Rowell (UK) Oct-2008
Música:             Girl With A Bass Boat   (Len Doolin)    [186 bpm]

Videos Recomanats:


Video1
vacío
RafelCorbí
Grrowler
(UK)

ea3ans
Mercè Orriolsea3ans
Neus Ll.VaneCountry

EmiliMuntanerDESCRIPCIÓ DELS PASSOS


Forward Rock&Recover, Back Rock&Recover./ Step-¼ turn-cross-hold.
1-4          Rock peu dret endavant,  tornar el pes a l’esquerre. Rock peu dret enrere, tornar pes a l’esquerre.
5-8         Pas peu dret endavant, pas amb l’esquerre pivotant ¼ de volta a l’esquerra,  
creuar el dret per devant de l’esquerre, Hold.                                                                                   (09:00)


¼  turn - ½ turn - Step - Hold.
9-            Pas peu esquerre enrere girant  ¼ de volta a la dreta                                                                    (12:00)
10-         Pas peu dret endavant girant ½ volta a la dreta                                                                               (06:00)
11-12     Pas peu esquerre endavant,  Hold.


Side-together-forward-Hold. / Side-together-back-Hold. (=  El “quadrat” )
13-16     Pas peu dret a la dreta, peu esquerre al costat del dret,  peu dret pas endavant , Hold.  (06:00)
17-20    Pas peu esquerre a l’esquerre, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre enrere, Hold.


Right scissor step - hold.  /  Left scissor step – hold.  (= Tisores x2)
21-24     Pas peu dret a la dreta, peu esquerre al costat del dret, creuar dret per damunt de l’esquerre,
                 Hold.
25-28    Pas peu esquerre a l’esquerre, peu dret al costat de l’esquerre,
                 Creuar esquerre per damunt del dret,   Hold.

Side - behind - ¼  turn - Hold.
29-32   Pas peu dret a la dreta, esquerre creua per darrere,  pas peu dret girant ¼ de volta a la dreta,
Hold                                                                                                                                                                  (09:00)

Step - ½  turn - step - Hold.    /     ½  turn - ½  turn – step - Hold.
33-36   Pas endavant peu esquerre, sobre el peu dret pivotar ½ volta a la dreta, pas endavant peu esquerre, Hold.                                                                                                                                                (03:00)
37-38    Fent un pas enrere amb el peu dret        girar ½ volta a l’esquerra                                            (09:00)
 i fent un pas endavant amb l’esquerre   girar ½ volta a l’esquerra                                            (03:00)
39-40    Pas endavant peu dret, Hold.


Left side Mambo Step – Hold.   /   Right side Mambo Step - Hold.
41-44     Rock peu esquerre a l’esquerra, tornar el pes al dret.
                 Pas peu esquerre al costat del dret. Hold.
45-48    Rock peu dret a la dreta, tornar el pes a l’esquerre.
                 Pas peu dret al costat de l’esquerre (sense pes) .  
                 Hold.


Step - Lock - Step - Hold.  /   Step - ¼  Turn - Cross - Hold.
49-52     Pas peu dret endavant, Peu esquerre creua per darrere del dret (lock),
                  Pas peu dret endavant, Hold.
53-56     Pas peu esquerre endavant, sobre el peu dret pivotar ¼ de volta a la dreta,
 creuar l’esquerre per devant de la dreta, Hold                                                                                  (06:00)


Side – behind - 1/4 turn – Hold.  /  Step - ½ pivot - ¼ step - Hold.
57-60    Pas peu dret a la dreta, esquerre creua per darrere,  pas peu dret girant ¼ de volta a la dreta,
 Hold                                                                                                                                                                     (09:00)
61-64     Pas endavant peu esquerre, sobre el peu dret pivotar ½ volta a la dreta,                          (03:00)
 pas endavant amb l’esquerre girant ¼ de volta a la dreta, Hold                                              (06:00)


Tornar a començar

Ponts (Tags):

Al final de les `parets 2, 4 i 6 (sempre a la pared incial 12:00), afegir els següents 8 counts

Tag Right heel-together, Left heel-together, Out-out, In-in
1-4          Marcar taló dret devant, i tornar-lo a lloc
Marcar taló esquerre devant, i tornar-lo a lloc.
5-8         Pas obrint peu dret a la dreta, pas obrint peu esquerre a l’esquerre.
Pas tancant peu dret al centre, Pas tancant peu esquerre al centre.         (12:00)