sábado, 5 de febrero de 2011

BECAUSE OF YOU

BECAUSE OF YOU


Temps:              32  counts
Parets:               4    Line Dance
Autor/a:            John Warnars
Música:             Olivia   (Rick Treviño)

Videos Recomanats:Video1
vacíoEmili
MuntanerVideo3
vacíoVideo
Musical
DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


SIDE, CROSS, CHASSE RIGHT,
LEFT CROSS ROCK-STEP, ½ LEFT TRIPLE TURN.
1-2          Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre per darrere del dret
3&4        Pas peu dret a la dreta, juntar esquerre al costat del dret, pas peu dreta a la dreta.
5-6         Creuar esquerre per devant del dret, tornar el pés  al dret (rock back)
7&8        Fent ¼ de volta a l'esquerra, pas peu esquerre endavant,                                                           (09:00)
                dret al costat de l'esquerre fent ¼ de volta a l'esquerra,                                                               (06:00)
                pas peu esquerre al costat del dret                                        


SIDE, CROSS, CHASSE RIGHT,
LEFT CROSS ROCK-STEP, ½ LEFT TRIPLE TURN.
9-10       Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre per darrere del dret
11&12    Pas peu dret a la dreta, juntar esquerre al costat del dret, pas peu dreta a la dreta.
13-14     Creuar esquerre per devant del dret, tornar el pés  al dret (rock back)
15&16    Fent ¼ de volta a l'esquerra, pas peu esquerre endavant,
                dret al costat de l'esquerre fent ¼ de volta a l'esquerra,                                                              (03:00)
                pas peu esquerre al costat del dret                                                                                                        (12:00)


¼ LEFT PADDLE TURN WITH HIP SWAYS,
CROSS, TOUCH, CROSS, TOUCH.
17-18     Pas endavant amb el peu dret (cop de malucs a la dreta)
                 ¼ de volta a l'esquerra i cop de malucs a l'esquerra                                                                       (09:00)
19-20     Pas endavant amb el peu dret (cop de malucs a la dreta)
 ¼ de volta a l'esquerra i cop de malucs a l'esquerra                                                                       (06:00)
21-22     Creuem el peu dret per davant de l'esquerre - toc punta peu esquerre a l'esquerra
23-24     Creuem el peu esquerre per davant del dret - toc punta peu dret a la dreta


RIGHT CROSS ROCK-STEP, CHASSE RIGHT ¼ TURN RIGHT,
ROCK-STEP, COASTER-STEP.
25-26     Creuem el peu dret per davant de l'esquerre - tornem el pes sobre el peu dret
27&28   Pas peu dret a la dreta - esquerre al costat del dret –
 pas peu dret a la dreta fent ¼ de volta a la dreta                                                                             (09:00)
29-30    Rock endavant sobre el peu esquerre - tornem sobre el peu dret
31&32    Pas peu esquerre enrere - peu dret al costat de l'esquerre - pas peu dret endavantTornar a començar
TAG :  Al final de la 4a paret (12:00) i al final de la 10a  (06:00):

4 HIP BUMPS, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT
1-4          Pas peu dret devant  i 4 cops de malucs (dreta-esquerra-dreta-esquerra)