domingo, 6 de febrero de 2011

BLUE ROSE

BLUE ROSE


Autor/a:           Danna Lent
Temps:             40  counts
Parets:               1 – Line Dance
Música:             Blue Rose Is                    (Pam Tillis)
                               As Good as I Once Was    (Toby Keith)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


GRAPEVINE RIGHT - GRAPEVINE LEFT.
1-2          Pas a la dreta amb el peu dret, creuem el peu esquerre per darrera del dret
3-4         Pas peu dret a la dreta –
acostem la punta del peu esquerre arrossegant-la fins al costat del peu dret (=Brush)
5-6         Pas a l’esquerre amb el peu esquerre, creuem el peu dret per darrera de l’esquerre
7-8         Pas peu esquerre a l’esquerra,  Brush peu dret al costat de l'esquerre.


ROCKS FORWARD AND BACK w. BRUSH (balanceigos)  (R+L).
9             Creuem el peu dret per davant peu esquerre.
10           Pas peu esquerre endarrera posant-hi el pes (rock)
11            Rock endavant amb el peu dret
12           Brush amb el peu esquerre cap endavant
13           Creuem el peu esquerre per davant del peu dret
14           Rock endarrera amb el peu dret
15           Rock endavant amb el peu esquerre
16           Brush amb el peu dret cap endabant


BOX STEPS (Quadrat).
17           Pas peu dret a la dreta
18           Pas peu esquerre al costat del peu dret
19           Pas peu dret endarrera
20           Toc peu esquerre al costat del peu dret
21           Pas peu esquerre a l’esquerra
22           Pas peu dret al costat del peu esquerre
23           Pas endavant peu esquerre
24           Toc peu dret al costat del peu esquerre


GRAPEVINE RIGHT & ½ PIVOT, STEPS BACK, TOUCH.
25           Pas peu dret a la dreta
26           Creuem el peu esquerre per darrera del peu dret
27           Pas peu dret a la dreta
28           Pivotem ½ volta a la dreta sobre el peu dret (aixequem una mica genoll esquerre - Hitch)  (06:00)
29           Pas peu esquerre endarrera
30           Pas peu dret endarrera
31           Pas peu esquerre endarrera
32           Toc peu dret al costat peu esquerre


GRAPEVINE RIGHT &  ½ PIVOT, STEPS BACK, TOUCH.
33-40    Repetim els passos  25-32                                                                                                                           (12:00)


Tornar a començar