domingo, 6 de febrero de 2011

BOBBI WITH AN I

BOBBI WITH AN I


Autor/a:            Rachael McEnaney
Temps:              48  counts
Parets:               2 – Line Dance
Música:             Bobbi With An I  (Phil Vassar)                               [123 bpm]                           Intro: 32 counts
Traducció:         Mercè Orriols


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


RIGHT CROSS, LEFT SIDE, RIGHT SAILOR STEP,
LEFT CROSS, RIGHT SIDE, LEFT BEHIND, RIGHT SIDE, LEFT CROSS.
1-2          Creuar peu dret per davant de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra
3&4        Creuar peu dret per darrere  l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret a la dreta
5-6         Creuar peu esquerre per davant del dret, pas peu dret a la dreta
7&8        Creuar peu esquerre per darrere del dret, pas peu dret a la dreta,
                 creuar peu esquerre per davant del dret


RIGHT SIDE ROCK, RIGHT CROSSING SHUFFLE,
¼ TURN STEPPING BACK, ¼ TURN STEPPING TO SIDE,  LEFT SHUFFLE.
9-10       Rock peu dret a la dreta,  tornar el pes al peu esquerre
11&12    Creuar peu dret per davant de l’esquerre,
                 pas peu esquerre a l’esquerra, creuar peu dret per davant de l’esquerre
13-14     Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu esquerre darrere,
                 girar ¼ de volta a la dreta i pas peu dret a la dreta                                                                          (06:00)
15&16    Pas peu esquerre endavant, pas peu dret a prop de l’esquerre, pas peu esquerre endavant


RIGHT KICK STEP TOUCH LEFT, LEFT KICK STEP TOUCH RIGHT,
RIGHT HEEL, LEFT HEEL, STEP RIGHT, ¼ PIVOT LEFT
17&18    Puntada de peu dret davant, tornar el peu dret al lloc, toc punta peu esquerre a l’esquerra
19&20   Puntada de peu esquerre davant, tornar el peu esquerre al lloc, toc punta peu dret a la dreta
21&22    Toc taló dret davant, tornar el peu dret al lloc, toc taló esquerre davant
&23-24  Tornar el peu esquerre al lloc, pas peu dret davant,
                 girar ¼ de volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)                                                                          (03:00)


RIGHT CROSSING SHUFFLE, ¼ TURN, ½ TURN,
¼ TURN TAKING BIG STEP LEFT, HOLD, BALL WALK, WALK
25&26   Creuar peu dret per davant de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra,
                 creuar peu dret per davant de l’esquerre
27-28    Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu esquerre enrere,
                 girar ½ volta a la dreta i pas peu dret davant                                                                                       (12:00)
29-30    Girar ¼ de volta a la dreta i pas llarg peu esquerre a l’esquerra, hold                                       (03:00)
                Durant el Hold, acostar el peu dret cap a l’esquerre
&31-32  Pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre endavant, pas peu dret endavant


LEFT ROCK FORWARD, STEP BACK LEFT, TOUCH RIGHT HEEL, HOLD,
CLOSE RIGHT, LEFT ROCK FORWARD, LEFT COASTER STEP
33-34     Rock peu esquerre davant, tornar el pes al peu dret  
&35-36  Pas peu esquerre enrere, toc taló dret davant, hold
&37-38 Pas peu dret al lloc, rock peu esquerre davant, tornar el pes al peu dret
39&40   Pas peu esquerre darrere, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre davant,


RIGHT SHUFFLE, STEP LEFT, ½ PIVOT RIGHT,
LEFT SHUFFLE, STEP RIGHT, ¼ PIVOT LEFT
41&42    Pas peu dret endavant, pas peu esquerre a prop del dret, pas peu dret endavant
43-44     Pas peu esquerre davant, girar ½ volta a la dreta (pes al peu dret)                                          (09:00)
45&46   Pas peu esquerre endavant, pas peu dret a prop de l’esquerre, pas peu esquerre endavant
47-48    Pas peu dret davant, girar ¼ de volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)                                (06:00)


Tornar a començar