lunes, 7 de febrero de 2011

DANCING FOR YOU

DANCING FOR YOU


Autor/a:            Twisters (Angel, Anna, Josep i Lourdes)  (2008)
Temps:              64  counts
Parets:               2 – Line Dance
Música:             You were right  (The McClymonts)


Videos Recomanats:
 


Cat.Hky.
Tonk Fr.

Neus

Cat.Hky.
Tonk Fr.

Anna P.

Video3
-vacío-

Video4
-vacío-

Video
Musical
DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


2 JAZZ-BOX (de 3 temps) SALTANT
1.-          Creuem el peu dret per davant de l’esquerre      i aixequem el peu esquerre per darrere
2.-          Tornem el peu esquerre al lloc                                  i aixequem el dret per davant
3.-          Tornem el peu dret al lloc inicial                              i aixequem el peu esquerre per davant

4.-          Creuem el peu esquerre per davant del dret       i aixequem el peu dret per darrere
5.-          Tornem el peu dret al lloc                                           i aixequem l’esquerre per davant
6.-          Tornem el peu esquerre al lloc inicial                    i aixequem el peu dret


STOMP – ROCK STEP DARRERE  (saltant) – STOMP
7.-          Stomp amb el peu dret al costat de l’esquerre
8-9.-      Rock Saltant :
                cama dreta enrera alçant l’esquerra per davant
                tornem el pes a l’esquerra alçant la dreta darrera
10.-        Stomp amb el peu dret al costat de l’esquerre


ROCK STEP DARRERE (saltant) – STOMPS – HOLD
11-12.-  Rock Saltant :
                cama dreta enrere alçant l’esquerra per davant,
                tornem el pes a l’esquerra alçant la dreta per darrera.
13.-        Stomp amb el peu dret al costat de l’esquerre.
14.-        Stomp amb el peu dret al costat de l’esquerre una mica més cap a la dreta.
15.-        Stomp amb el peu esquerre a l’esquerra separant una mica més les cames.
16.-        Hold.


SWIVET (1/4 de volta) – VOLTA ENDAVANT (4 temps) – ROCK STEP DAVANT
17-18.-  Desplacem al mateix temps la punta del peu dret cap a la dreta i el taló del peu esquerre cap
                  a l’esquerra,
                  tornem al lloc girant  ¼ de volta cap a l’esquerra                            (09:00)
19-20.-  Pas dret davant, ½ volta a l’esquerra                                                    (03:00)
21-22.-  Pas esquerre enrere,  ½ volta a l’esquerra                                           (09:00)
23-24.-  Rock Step:  Pas dret davant  i  tornem el pes a l’esquerre


VOLTA ENRERA (4 temps) – ROCK STEP DARRERA (saltant) – STOMP – HOLD
25-26.-  Amb la dreta pas enrera,  ½ volta a la dreta                                       (03:00)
27-28.- Amb l’esquerra pas davant , ½ volta a la dreta                                  (09:00)
29-30.- Rock Saltant:
                cama dreta enrere alçant l’esquerra per davant,
                tornem el pes a l’esquerra alçant la dreta per darrera.
31.-        Stomp amb el peu dret al costat de l’esquerre.
32.-        Hold


CROSS – STEP – CROSS – ROCK STEP (1/4 de volta) – 3 TURNING STEPS
33.-        Amb el peu esquerre creuem per davant de la dreta.
34.-        Amb la dreta fem un pas a la dreta.
35.-        Ara creuem el peu esquerre per darrera del dret
36-         Rock amb la dreta a la dreta girant ¼ de volta a la dreta              (12:00)
37.-        Tornem el pes a l’esquerra
38.-        Pivotant-hi  fem un pas enrera amb la dreta, fent ½ volta a la dreta  (06:00)
39-40.- Pas esquerra endavant fent  ½ volta a la dreta                                 (12:00)
                 pas dreta enrere   fent   ½ volta més a la dreta                                  (06:00)


STEPS – HOOK – SALTS (Hook-Kick-Kick-Hook) – STOMP – HOLD
41-42.-  Pas esquerre igualant amb el peu dret,  pas amb la dreta endavant.
43-44.-  Aixequem el peu esquerre per darrera del dret  (Hook),
                 saltem tornant el peu esquerre al lloc  i  a l’hora aixequem el dret per davant  (Kick).
45-46.-  Saltem posant el peu dret al darrera a l’hora que aixequem el peu esquerre per davant  (Kick),
                 reposem el peu esquerre al lloc a la vegada que aixequem el peu dret per darrera   (Hook).
47-48.- Piquem amb el peu dret al costat de l’esquerre, Hold


TALÓ – TALÓ (1/2 volta) – VOLTA ENDAVANT (4 temps)
49-52.-  Taló dret devant  i  el tornem a lloc,       
                 taló esquerre fent ½ volta a l’esquerra, i el tornem a lloc              (12:00)
53-54.-  Pas peu dret davant,  ½ volta a l’esquerra                                            (06:00)
55-56.-  Pas peu  esquerre enrere,  ½ volta a l’esquerra                                  (12:00)


JAZZBOX (1/2 volta) – SCUFF – 2 HITCH – STEP – HOLD
57-58.- Creuem el peu dret per davant de l’esquerre, pas enrere amb el peu esquerre
59-60.- Pas a la dreta amb el peu dret girant ½ volta a la dreta                  (06:00)
                 Scuff amb el peu esquerre al costat del dret

61-62.-  Aixequem el genoll esquerre,  i amb el peu dret fem  2  salts endavant
63-64.-  Reposem el peu esquerre a terra, Hold


Tornar a començar