lunes, 7 de febrero de 2011

DAY JOB

DAY JOB


Autor/a:            Rafel Corbí (Juliol 2010)
Temps:               64  counts
Parets:                4 – Line Dance
Música:              Day Job  (Gord Bamford)            Intro 32 temps


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


TRIPLE STEP FORWARD (R,L,R), SCUFF (L), GRAPEVINE LEFT.
1-2          Pas endavant peu dret, esquerre al costat del dret                                                                                 (12:00)
3-4         Pas endavant peu dret, piquem (Scuff) peu esquerre al costat del dret
5-6         Pas peu esquerre a l'esquerra, peu dret per darrere l'esquerre
7-8         Pas peu esquerre a l'esquerra, piquem (Stomp) peu dret al costat de l'esquerre


GRAPEVINE LEFT, ½  TURN RIGHT MONTEREY.
9-10       Pas peu esquerre a l'esquerra, peu dret per darrere l'esquerre
11-12      Pas peu esquerre a l'esquerra, piquem (Stomp) peu dret al costat de l'esquerre
13-14     Toc punta peu dret a la dreta,
                 pivotem ½ a la dreta sobre el peu esquerre i portem el peu dret al costat de l'esquerre         (06:00)
15-16     Toc punta peu esquerre a l'esquerra, peu esquerre al costat del dret


JAZZ BOX(R) , SIDE (R), TOGETHER(L) , FORWARD (R), TOUCH (L).
17-18     Creuem el peu dret per davant de l'esquerre, pas peu esquerre a l'esquerra
19-20     Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre endavant
21-22     Pas peu dret a la dreta, peu esquerre al costat del dret
23-24     Pas peu dret endavant, toc punta peu esquerre al costat del dret


2 KICKS FORWARD(L) , 2 STOMPS (L), TOE STRUTS FORWARD (L,R).
25-26     Puntada de peu (kick) endavant amb el peu esquerre (x2)
27-28    Stomp peu esquerre al costat del dret (x2)
29-30    Pas endavant amb la punta del peu esquerre,baixem el taló
31-32     Pas endavant amb la punta del peu dret,baixem el taló


ROCKING CHAIR (L),
ROCK STEP FORWARD (L), ½ TURN LEFT w. STEP (L) FORWARD,HOLD.
33-34     Rock endavant amb el peu esquerre, tornem el pes sobre el peu dret
35-36     Rock enrere amb el peu esquerre, tornem el pes sobre el peu dret
37-38    Rock endavant amb el peu esquerre, tornem el pes sobre el peu dret
39-40    Fem ½ volta a l'esquerra sobre el peu dret i pas endavant amb el peu esquerre,
                 pausa                                                                                                                                                                            (12:00)


STEP (R), ¼ TURN (L), CROSS (R), HOLD,
¼ TURN, ½ TURN, STEP FORWARD (L), HOLD.
41-42     Pas endavant amb el peu dret,
                  tornem el pes sobre el peu esquerre fent 1/4 de volta a l'esquerra                                                  (09:00)
43-44     Creuem el peu dret per davant de l'esquerre, pausa
45-46     Fem 1/4 de volta a la dreta i pas enrere peu esquerre,
                  fem 1/2 volta a la dreta i pas endavant peu dret                                                                                       (06:00)
47-48     Pas endavant peu esquerre, pausa


KICK (R), BEHIND, SIDE, CROSS, KICK (L), STEP, CROSS, SIDE.
49-50    Kick endavant amb el peu dret, pas peu dret per darrera de l'esquerre
51-52     Pas peu esquerre a l'esquerra, pas peu dret per davant de l'esquerre
53-54     Kick endavant peu esquerre, pas peu esquerre a l'esquerra
55-56     Pas peu dret per davant de l'esquerre, pas peu esquerre a l'esquerra


ROCK, RECOVER, SIDE (R), HOLD, BEHIND, ¼ TURN, STEP FORWARD (L), HOLD.
57-58    Pas peu dret darrera de l'esquerre, pas peu esquerre creuant per davant del dret
59-60    Pas peu dret a la dreta, pausa
61-62     Pas peu esquerre per darrera del dret, fem 1/4 de volta a la dreta i pas endavant peu dret   (09:00)
63-64     Pas endavant peu esquerre, pausa
                 Una altre opció: ROCK, RECOVER, TURN, HOLD, TRIPLE STEP FORWARD, HOLD
                 57-58 Rock peu dret per davant de l'esquerre, tornem el pes sobre el peu dret
                 59-60 Pas peu dret a la dreta fent 1/4 de volta a la dreta, pausa  (09:00)
                 61-62 Pas endavant peu esquerre, pas endavant peu dret al costat de l'esquerre
                 63-64 Pas endavant peu esquerre, pausa


Tornar a començar